กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน

พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (กำลังอัปเดตข้อมูล)

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2535

    • พรบ.ที่เกี่ยวข้อง 1
    • คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่