กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (กำลังอัปเดตข้อมูล)

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2535

คำอธิบายพรบ.

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่