พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. 2533 (2 ฉบับ)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ