กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน

กฎหมาย/กฎเกณฑ์
  • ปี พ.ศ.

พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 2535 (4 ฉบับ)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2534 (1 ฉบับ)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

3 รายการ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่