กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน

กฎหมาย/กฎเกณฑ์
  • ปี พ.ศ.

พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 (1 ฉบับ)

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ (กำลังอัปเดตข้อมูล)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ

2 รายการ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่